خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
توجه کن

- یادت باشد منبع عشق، شادمانی و رضایت در درون خود توست نه شغلی که داری.

- این تو هستی که با عشق درونت می توانی کارت را لذت بخش کنی

- انتخابت را مثبت کن! هنگام رفتن سر کار بجای اینکه بگویی : باید یک روز دیگر سر کار بروم می توانی بگویی : یک روز کاری عالی دیگر.

- سعی کن در هر کاری که انجام می دهی برای سهمی که از خود در کائنات به اجرا می گذاری ارزش قائل شوی

انتخاب با توست


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته