خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
بدنبال تضمين نباش

قصه قصه ی ایمان استُ‌امنیت است. امنیت را در تضمین جستجو نکن. در دوست داشتن بدنبال تضمین مباش. وقتی بدنبال تضمین باشی یعنی معامله می کنی...مهر در مقابل مهر.اما وقتی بدون قیدو بند مهر می ورزی عشقت را هدیه می کنی.

طلایه محتشمی


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱۱/۱ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته