خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
زندگی

زندگی برای ما معنایی داره.....بسته به تعبیر ما

زندگی برای ما نقشه ای داره......بسته به انتخاب ما

زندگی برای ما پایانی داره.....بسته به تقدیر ما

زندگی برای ما رنگی داره........بسته به دید ما

زندگی برای ما مقصدی داره......بسته به عشق و اعتقاد ما


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱۱/۱۸ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته