خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
به آرامی .....

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر سفر نکنی

اگر چیزی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدردانی نکنی 

به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانیکه خود باوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند 

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر برده عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی…

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

 یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی 

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت

از احساس سرزنش واز چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارندوضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی…

 به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شغلت، یا دوستت شاد نیستی آنرا عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نامطئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی 

به آرامی آغاز به مردن می کنی ....

امروز زندگی را آغاز کن!امروز کاری بکن!امروز مخاطره کن

 نگذار که به آرامی بمیری....پابلو نرودا  


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته