خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
از مهر بند نسازید

این متن زیبا از جبران خلیل جبران تبدیل به همه آنهایی در قلبشان نور عشق می درخشد :


شما همراه زاده شده اید و تا ابد همراه خواهید بود.
هنگامی که بال های سفید مرگ روزهاتان را پریشان می کنند همراه خواهید بود.
آری شما در خاطر خاموش خداوند نیز همراه خواهید بود.
اما در همراهی خود حد فاصل را نگاه دارید و بگذارید بادهای آسمان در میان شما به رقص در آیند.


به یکدیگر مهر بورزید اما از مهر بند نسازید:
بگذارید که مهر دریای مواجی باشد در میان دو ساحل روح های شما.
جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام منوشید.
از نان خود به یکدیگر بدهید اما از  یک گرده نان مخورید.


با هم بخوانید و برقصید و شادی کنید ولی یکدیگر را تنها بگذارید
همانگونه که تارهای ساز تنها هستند با آن که از یک نغمه به ارتعاش در می آیند.


دل خود را به یکدیگر بدهید اما نه برای نگهداری زیرا که تنها دست زندگی می تواند دل های تان را نگه دارد.


در کنار یکدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ:
زیرا که ستون های معبد دور از هم ایستاده اند
و در خت بلوط و درخت سرو در سایه یکدیگر نمی بالند


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱٢/٢ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته