خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
هراس فرداها و مرگ اکنون

چقدر تلخ است که از ترس این فکر حقیر ؛نکند فرداها....؛قطعه ای طلای بیجان را در کنجی پنهان کنیم و انسانی از  ترس از دست دادن کودک از فرط گرسنگی هر لحظه آرزوی مرگ کند....
چگونه می شود این حس نیاز و کمبود همیشگی را از خود دور کرد؟ مخیلی وقتها این فکر را در ذهن داشته ایم که برای روز مبادا.و این یعنی هنوز به برکت بی پایان خداوند ایمان نداریم.


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته