خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
دکتر علی شريعتی

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ولی در نماز پایان است.

شاید این بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است ....  

(دکتر علی شریعتی)


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٦/۱٠/۱۳ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته