خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
آینه

تا  حالا چند بار به خودت گفتی اگر من هم  جای اون بودم همین کار رو می کردم؟

خیلی وقتها ما اول قضاوت سر سختانه ای می کنیم و بعد به طرف یک بر چسب میزنیم و میریم اما کافیه قبلش یه لحظه فکر کنیم و شرایط اون طرف رو در نظر بگیریم ... چی شد این کار رو کرد؟ چرا اینکار رو کرد؟ شرایط روحیش چطور بود؟ شاید خیلی مسائل رو تحمل کرده. شاید.... خودت رو بذار جای اون تو اون شرایط  یه سوال از خودت بپرس: اگر من جای اون بودم.....خودت رو تو اون شزایط حس کن...پات رو بکن تو کفش اون و ببین با اون کفشها کجاها قدم می زنی...حالا می تونی نظرت  رو حداقل کمی عادلانه تر بگی ....


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٧/٦/۸ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته