خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
بشتابید

بشتابید بشتابید اینجا فرصت تقسیم می کنند.فرصت برای تغییر .در صف زمان بایستید و به اندازه گنجایشان ظرفتان را جلو بیاورید.

حتی اگر محتوای ظرفت تلخ بود آن را به فرصتی برای تقویت چشای ات تبدیل کن. و این مزه را د رخاطر نگه دار. نگاه کن چه خصوصیاتی داشت که تلخ شد. بار دیگر آن را قبول نکن. این فرصت فرصتی است برای یک پله بالا رفتن

بشتابید و در کلاس آگاهی ثبت نام کنید. هزینه ای ندارد جز کمی صبوری. صبور باشید و درسهای زندگی را خوب یاد بگیرید . به شما گواهی نامه رسمی اعطا خواهد شد که در این درس فارغ التحصیل شده اید لطفا تمام سعی تان را بکنید که این واحد را باموفقیت پشت سر بگذارید.

بشتابید بشتابید اینجا زندگی تقسیم می کنند روحت را جاودانه کن .و در زندگی جاودانه شو و بودنت را جاودانه کن

اینجا عشق تقسیم می کنند قلبت را بگشا و نگاهت را خوش کن

اینست پیغام جاودانه ....

 


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸٧/٧/۱٦ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته