خدا هست...
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
خیر واقعی

از علی (ع) پرسش شد خیر واقعی چیست؟امام فرمود : خیر آن نیست که دارایی و فرزندت فزونی یابد ، بلکه خیر آنست که دانشت زیاد گرد، بردباریت عظیم باشد ، بر مردم به عبادت پروردگارت مباهات و سرفرازی کنی، پس اگر کار نیک کردی خدای را سپاس گویی، و اگر بد کردی از او آمرزش طلب نمایی.دنیا  برای هیچکس خیری در بر ندارد مگر برای دوتن: مردی   که گناهانی را مرتکب گشته و با توبه به جبران آن برخاسته  و مردی که در انجام کارهای نیک می شتابد.

--------

امواج اندوهها را با تصمیم های استوار بر شکیبایی کردن و حسن یقین از خود دور ساز.(امام علی (ع)

-----

تا می توانی عیوب مردم را بپوشان تا خداوند آنچه را تو دوست داری بر مردم پوشیده باشد بپوشاند.

گره هر کینه ای را که از مردم به دل داری بگشای و رشته هر انتقام را از خود قطع کن و از هرچه برایت روشن نیست چشم بپوش...در تصدیق سخن چین شتاب مکن زیرا سخن چین خائن است هرچند خود را به خیر خواهان شبیه سازد( امام علی (ع) )


پيام هاي ديگران () | ۱۳۸۸/٦/۱۸ - peyghamejavdaneh |لینک به نوشته