قدرت دعا

چه وقتهایی هست که به یک نیرویی برتر متوسل می شیم؟

وقتی دعا می کنیم چه اتفاقی می افته؟چی میشه که بعضی دعاها اجابت میشه و بعضی دیگه به خیال خودمون نه!

یادمه یه وقتی یه دعایی کردم که موقع دعای کردن همه وجودم متوجه اون خواسته ام شد و با تمام وجود اون رو از خدا خواستم.جالبه که فردای همون روز خواسته ام اجابت شد....

متوجه یک نکته شدم:

هنگام دعا کردن همه تمرکزم به خواسته ام بود

شوق رسیدن به اون خواسته رو در وجود حس می کردم ( حس کردن و ارتعاش اون خواسته خیلی مهمه )

و اون خواسته رو به خدا سپردم و رهاش کردم.یعنی در ذهنم خلاء ایجاد کردم و جایی برای دریافت پاسخ باز کردم.

معجزه رخ داد...

خداوند از آنچه که به او محول کرده ای مراقبت خواهد کرد

ایمان داشته باشد خداوند هرکاری را که بخواهد می تواند انجام دهدُ هیچوقت خیلی دیر نیست.

روز فوق العاده ای داشته باشید.

/ 0 نظر / 14 بازدید