خالق سرنوشت ...

بودن را کنار هم تجربه می کنیم
زیستن کنار هم را تجربه می کنیم....اما عشق کجاست؟
چه وقت  بودن و زیستن توام باا عشق را تجربه کنیم؟
آنوقت که از عمق وجود درخششی در چشمانمان ظاهر می شود و نور عشق را در وجودمان ساطع می کند؟ اما آن روز کی می رسد؟
منتظر بمانیم تا کسی آنرا برای ما بسازد یا خود سازنده لحظات سراسر عشق در زندگیمان باشیم؟
بودن را کنار هم تجربه می کنیم و زیستن را و آفرینش عشق را...
چرا که ما خالق سرنوشت خویش هستیم

/ 4 نظر / 13 بازدید
بابک پاک نهال

دوست عزیز با یک جوابیه دندانشکن منتظرتم

با بک پاک نهال

دوست عزیز سلام به دنبال نوشته خوب شما دوست دارم یه شعر از نادر ابراهیمی عزیز بنویسم: با تو بودن ، همیشه پر معناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب، یک دریاست بی تو، دردم، به وسعت صحراست با تو بودن همیشه پر معناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقد یر بی تو، با غم، برهنه همچو کویر با تو یک غنچه، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پر معناست ای تو، تعریف ناپذیرترین بی تو، من، کوچک و حقیرترین [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

موفقیت طلایی

سلام بهترین هدیه زوجها به هم برای روز محبت کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم هست از استاد نادر ابراهیمی....عزیز من ! [گل]

یه دوست قدیمی

پنجه در افكنده ايم با دستهايمان بجاي رها شدن. سنگين سنگين بر دوش مي كشيم بار ديگران را بجاي همراهي كردنشان . عشق ما نيازمند رهايي است نه تصاحب. در راه خويش ايثار بايد نه انجام وظيفه لورکا