فریب

گیرم که خلق را به فریبت فریفتی......آخر با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟

/ 12 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی پویا

دوباره سلام:[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ::::::::::::::::::::::::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] ولادت دوازدهمین اختر آسمان ////////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] امام زمان ////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] منجی جهان //////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] بر شما //////////////////// ,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] مبارک ::::::::::::::::::::::::: إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ با امید به ظهور ایشان[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی پویا

دوباره سلام:[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ::::::::::::::::::::::::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] ولادت دوازدهمین اختر آسمان ////////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] امام زمان ////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] منجی جهان //////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] بر شما //////////////////// ,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] مبارک ::::::::::::::::::::::::: إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ با امید به ظهور ایشان[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی پویا

دوباره سلام:[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ::::::::::::::::::::::::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] ولادت دوازدهمین اختر آسمان ////////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] امام زمان ////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] منجی جهان //////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] بر شما //////////////////// ,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] مبارک ::::::::::::::::::::::::: إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ با امید به ظهور ایشان[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

king

سلام نیستی بیا یه سر بزن راستی عیدت مبارک آپ کردم بیا بخون بای[گل][تایید][هورا][چشمک][ماچ]

الهام

وقتی که حس کردی همه تو را پس می زنند،لحظه اي كه دانستي ديگر كسي نيست كه لبخندي از ته دل به تو بزند و هنگامي كه فكر كردي تمام شادي هايت از دست رفت،نترس هنوز يك دست محكم و قوي ترا محكم گرفته كه به آخر خط نرسي. در انتظار دیدارت بی صبرانه[لبخند]

الهام

وقتی که حس کردی همه تو را پس می زنند،لحظه اي كه دانستي ديگر كسي نيست كه لبخندي از ته دل به تو بزند و هنگامي كه فكر كردي تمام شادي هايت از دست رفت،نترس هنوز يك دست محكم و قوي ترا محكم گرفته كه به آخر خط نرسي. در انتظار دیدارت بی صبرانه[لبخند]

الهام

وقتی که حس کردی همه تو را پس می زنند،لحظه اي كه دانستي ديگر كسي نيست كه لبخندي از ته دل به تو بزند و هنگامي كه فكر كردي تمام شادي هايت از دست رفت،نترس هنوز يك دست محكم و قوي ترا محكم گرفته كه به آخر خط نرسي. در انتظار دیدارت بی صبرانه[لبخند]

س.گ

[گل][گل]سلام یار قدیمی.. من رو که فراموش نکردی؟ هنور هم تبریک رو میخوری؟[لبخند]. به من سر بزین .. خیلی خوشحال میشم دوستان قدیمی رو باز در وبلاگم ببینم

king

سلام خوب خوش شاد که هستی خوب خدا را شکر آپ کردم بدو ببینش بدرود[گل][گل][بدرود]

الهام

سلام خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون که بهم سر زدی...می دونی دلیل زیاد نوشتن این خیلی ها این بود که تازگیا فهمیدم وقت طلاست پس خیلی ارزش داره که اونو واسه من تلف کردی..بماند وب خوش آب و رنگی داری..رنگش شاده برعکس من خب هر کی یه جور سلیقه داره..خواستی لینکم کنی خبرم کن بای