زمان به عشق ماه می نويسد

سلام لطفا کمی مکث کنید، متن رو بخونید اگه خواستید یک کم روش تامل کنید ، من که...

شرم

 

چه شرم آور است، که هر بامداد ، در پیشگاه خورشید و آیینه نقاب مصلحت بر چهره بنشانی!

به آشنایان، سلامی به اکراه بگویی! و از بیگانگان جوابی به اکراه بستانی!

چه شرم آور است به اقتضای مقام و موقع ، فروتران را به حقارت ببینی، به خاک ساری بخوانی!و نزد فراتران، به کرنش درآیی، جان بیفشانی!

چه شرم آور است در غم لقمه نانی کوچک تر تهمت ببندی، دشنام بشنوی، با رفیقت نفاق بورزی، و هم سفره ات را برنجانی!

چه شرم آور است، به سودای کسب سکه ای بیشتر چاپلوسی کنی، از شرف، از بزرگواری، و از عشق عاری بمانی!

چه شرم آور است در طول روز یک لحظه هم به شعر و قصه، نمایش و دانش، فرهنگ و موسیقی، و دنیا و آدمی نیاندیشی!

دوستت دارم را هرگز از ته دل بر زبان نرانی! و شبانگاهان، چون به خانه باز می روی، خود را همچنان، شایسته نام انسان بدانی

چه شرم آور است.....

منبع:کتاب زمان به عشق ماه می نویسد

سروده :مصطفی زمانی نیا

انتشارات:کتاب سیامک

/ 7 نظر / 11 بازدید
دنيا

سلام..ميدونی اگر از هر کدام از اين ها شرم داشته باشم از يک مورد باور کن شرم ندارم !‌ توی اين ۱۷ سال عمرم دوستت دارم را واقعا به کسايی گفتم که از ته دل دوستشون داشتم ! از عشق سرشار بودم تا زمانی که خيانت ديدم دروغ شنيدم تهمت خوردم و ......... تا رسيدم به اين !‌ ( ديوانه فراری‌)‌ هنوز هم خاطرات اذيتم ميکنه ! متنت به هم ريخت منو ولی قشنگ بود بيا به روزم شايد اين آخرين متنهای من باشه

ساناز

ساده است ستايش گلی ٬ چيدنش و از ياد بردن که آب بايدش داد!

دنيا

ممنون از لطفت ......راست ميگی ميگن گيرم که خلق را با دروغت فريفتی

دنيا

با دست انتقام طبيعت چه ميکنی ؟! نميخواستم باختش را ببينم اما ديدم نميخواستم اشکش را ببينم اما ديدم نميخواستم دردش را ببينم اما ديدم ! خب اونم عاشق شده بود اما نه عاشق من ! گذشت بی خيال زندگی داره ميگذره منم ميگذرم اونم ميگذره نرفتنم به قشم ! اين يعنی گذشتن خدا از من ! يا علی مددی

دنيا

به روز ميکنم بيا پيشم ممنون از لطفت

علی پويا

سلام: :::::::::::::::::::::::::::: . . . امیدوارم هیچ وقت شرمنده خود و دیگران نباشیم ـــــــــــ . ـــــــــــ . ـــــــــــ .

فرشاد

سلام. من دوستت دارم را واقعا جانانه به دوستانه جاودانه خود ميگم. من يک وبلاگ زدم و دارم روش کار ميکنم. هر وقت آماده شد بهتون خبر ميدم تا بريد ببينيد. البته چون امتحان دارم فعلا وقت ندارم روش کار کنم. يکشنبه ميبينمتون.