زانو زده بود

آن روز که غم به چرخ اردو زده بود

 غم خیمه بر این رواق نه تو زده بود

با دیدن آن همه فداکاری آه

خورشید کنار ماه زانو زده بود

( محمد علی مجاهدی)

/ 0 نظر / 12 بازدید